oma-history-masonry
oma-history-masonry

Tarihi Yapıda OMA ve Deprem Mühendisliği Danışmanlığı

Tarihi yapılarda malzeme özelliklerinin tarif edilmesi oldukça zordur. Malzeme numunesi almadaki engeller, malzemelerin yaş, tip ve özellik olarak çok farklılık göstermesi bu zorlukların başlıcalarıdır.

OMA (Operasyonel Modal Analiz), Senso tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, tarihi yığma yapıların sonlu elemanlar modellerinin kurulmasında oldukça faydalıdır. Senso tarafından geliştirilen yaklaşımlar, yazılımlar ve yöntemler ile, özellikle yığma yapılarda model parametrelerinin sahada kalibrasyonu mümkündür. Senso Mühendislik bu konuda oldukça fazla tecrübeye sahiptir.

Yıldız Sarayı içerisinde bulunan ve tarihi değeri olan 3 farklı bina, Senso Mühendislik tarafından incelenmiş, sensörler yerleştirerek bu yapıların serbest titreşimleri kaydedilmiştir. Yapılan analizlerde bu yapılara ait mod şekilleri ve periyot değerleri gibi dinamik parametreler elde edilmiş, bunlar mühendislik firması ile paylaşılarak sonlu elemanlar modelinin doğru kurulması sağlanmıştır.

Müşteri : PMM Mimarlık ve Restorasyon
Proje Tarihi : 2017
Lokasyon : İstanbul / Türkiye