Genel

Rüzgar Türbin Temellerindeki Çatlak Takibi Nasıl Yapılır?

Rüzgar türbini temellerinde, rutin kontroller sırasında tespit edilen ve daha önce bulunmadığına kanaat getirilen çatlaklar için izleme yöntemleri ve toplanacak veriler burada sıralanmıştır.

Bu tip çatlakların tespitinde Senso Mühendislik Ltd. yetkilileri ile irtibata geçmenizi öneririz.

Tespit edilen bu çatlakların yapısal bir karaktere sahip olup olmadığını tespit etmek gerekir. Dolayısı ile, çatlakların bir kroki üzerine işlenmesi ve bir “Çatlak Haritası “oluşturulması gereklidir. Bu harita için:

  • Öncelikle tüm çatlaklarda çatlak boyunca en az 2 adet olmak üzere referans ölçüm noktası belirlenmelidir
  • Çatlaklar çatlak cetveli ile ve elle ölçülmelidir
  • Belirlenen bu ölçüm noktaları çatlak üzerine işaretlenerek ileride de aynı noktalardan çatlak ölçümü yapılması sağlanmalıdır (Şekil 1)
  • Tüm çatlaklar numaralandırılıp işaretlendikten sonra elde edilen bilgiler ölçekli bir çizime aktarılarak ve diğer bilgiler de (hakim rüzgar yönü, kapının pozisyonu ve kuzey yönü, gibi…) buraya işlenmelidir (Şekil 2)

Çatlakların yerleri, yönleri ve kalınlıkları teşhis için oldukça önemlidir. Bunun için bir çatlak haritası oluşturulmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir. Bir çatlak haritası şematik olarak Şekil 1’deki gibi olur.