Deprem Mühendisliği Danışmanlığı

Depremler, yapıları etkileyen doğa olaylarıdır. Güvenliğin yanısıra yapıların deprem sırası ve sonrasında hizmet verir şekilde kalması da artık önemli bir parametredir. Senso Mühendislik, deprem mühendisliği konusunda hem akademik geçmişi ve hem de bu konudaki uygulamadan gelen pratik tecrübesi bulunan mühendisleri ile, deprem mühendisliği konularında birçok projede danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu danışmanlık hizmetleri deprem talebinin belirlenmesi ve sismik tehlike analizleri olabileceği gibi, yeni ve kritik bir yapının depreme dayanıklı tasarımı veya önemli bir yapının güçlendirilmesi şeklinde de olabilmektedir. Hizmetlerimiz mühendislik projelerinin hazırlanması sırasındaki danışmanlığın yanısıra, sahada uygulama danışmanlığını da kapsamaktadır.

Örnek Projeler :

Tarihi Yapıda OMA ve Deprem Mühendisliği Danışmanlığı
Havalimanı Tasarımında Deprem Mühendisliği Danışmanlığı
Avrasya Tüneli Operasyon ve Bakım Binası Tasarımında Deprem Mühendisliği Danışmanlığı