Operasyonel Modal Analiz (OMA)

Tüm yapılar gündelik aktivitelerin getirdiği titreşim ve çevresel etkiler nedeni ile sürekli olarak tireşirler. Bunlar insanların algılayamadığı, ancak hassas sensörlerin algılayabildiği tip titreşimlerdir. Bu titreşimlerin uygun sensörlerin uygun bir dağılımı ile ve yeteri kadar uzun bir süre boyunca kaydedilmesi sonucunda, tüm yapının dinamik özelliklerini belirleyen sonuçlar elde edilebilir. Başlıcaları salınım periyodu ve mod şekli olan bu veriler, yapısal modellerin kalibrasyonu için kullanılabilir. Örneğin, hasar verici malzeme testlerinin yapılamadığı veya yeterli olmadığı tarihi yapı gibi yapılarda bu testler ile model kalibrasyonu yapmak mümkündür. Senso Mühendislik, bu alanda bir çok projede yer alarak proje firmalarına, model kalibrasyonu için gerekli kritik parametreleri sağlamıştır.

Örnek Projeler :

Tarihi Klisede OMA
Tarihi Yapıda OMA ve Deprem Mühendisliği Danışmanlığı