Genel

Temelleriniz Hala Yeterince Sağlıklı Mı?

Türkiye’deki türbinlerde en sık rastlanan yapısal problemler temeller veya temel kule birleşimleri ile ilgilidir. Temellerde betonarme inşaatı, donatı yerleşim ve düzeni, donatı payları, beton kütü gibi konular ön plana çıkarken temel kule birleşimi problemlerinde ise genel olarak temel ile kulenin zamanla birbirinden ayrılması gibi bir problem öne çıkmaktadır.

Büyük çoğunlukla yalnızca gözle değerlendirilen ve hızla geçilen iç-dış temel kontrolleri esasen büyük riskler barındırmaktadır. Kılcal çatlaklar dahi ciddi bir sorunun başlangıç habercisi olabilmektedir.

Teşhisi kolay olmayan temel veya temel/kule birleşim problemleri zamanla üretim kayıplarına, güvenlik zaaflarına ve yapıda ikincil hasarlara neden olur.

Onlarca metre yükseklikte yüzlerce kg ağılıkta değişken koşullarda üretmek için sürekli dönen bir mekanizmanın kendisini taşıyan sisteme olan titreşim etkilerinin takip edilmesi genel risk-verimlilik değerlendirmelerinde mutlak yer alması gerekli bir unsurdur. Sürekli tekrar eden ve yapının ömrü boyunca sayısı milyonları geçen dönme hareketleri, temeldeki bir zayıflığı zaman içerisinde büyütür.

Farklı yıllarda uygulanmış, farklı üretici firmaların değişik kule-temel birleşim çözümleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kısımda çıkacak problemlerin tek bir çözümü yoktur. Stabilite veya dayanım problemi olan, çeşitli yapısal anomaliler sergileyen veya yapısal problemi olduğundan şüphe duyulan türbin yapılarında izlenmesi gereken yol, aynen hasta doktor hastane ilişkisinde olduğu gibi yapısal ölçümler içeren çeşitli testlerin yapılmasıdır. Karmaşık dinamik davranış ancak bundan sonra açıklığa kavuşturulabilir.

Anlaşılması ve ciddiyet derecesinin teşhisi kolay olmayan temel veya temel/kule birleşim problemleri zamanla performans düşüşüne, güvenlik zaaflarına ve yapıda ikincil hasarlara neden olur. Üretim kayıplarına neden olabilecek yapısal hasarların tespitinde her zaman öncü sinyaller vardır ve bu sinyaller, izlenebildiği taktirde, türbin frekansı düşürülmeden veya durdurulmadan önleyici bakımlar programa alınabilir.

Temel CHEK UP Hizmetlerimiz ile, Temel çatlaklarınızın ciddiyet derecesini teşhis ediyor, raporlandırıyor, gerekiyorsa güçlendiriyor ve uygulama sonrası izliyoruz.