station
station

Marmaray İstasyon Binası Yapısal İzleme

Marmaray Projesi kapsamında, eski banliyö hatları üzerinde birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Bu yapıların modernize edilen hatta uyumu gerekmiştir. Bu çalışmalardan en önemlisi, tren hattının üzerine konuşlanmış olan tarihi Göztepe Tren İstasyonu’dur. Marmaray Projesi’nin OHL tarafından yürütüldüğü dönemde (müteahhit firma ve proje müellifi daha sonra değişmiştir), Senso Mühendislik tarafından bu yapıya bir izleme sistemi kurulmuş ve işletilmiştir. Bu izleme sistemi yapıdaki çatlakları takip etmede, yapı yakınındaki kazık işlemleri sırasında yapıdaki titreşimleri ölçmede ve yapının dinamik titreşim karakteristiklerini bulmada kullanılmıştır.

Müşteri : OBS Mühendislik ve OHL
Proje Tarihi : 2016
Lokasyon : İstanbul / Türkiye