wind-turbine
wind-turbine

Rüzgar Türbini İzleme ve Güçlendirme

Rüzgar türbinleri, nispeten basit taşıyıcı sisteme sahip çelik bir gövde ve bunun üzerinde hareketli bir kütlenin bulunduğu dinamik sistemlerdir. Bu yapılar uzun yapısal çevrimlere ve dolayısı ile yorulmaya maruz kalırlar.

Rüzgar türbinlerinde belirli bir yaştan sonra bile yorulma kaynaklı yapısal problemlerin oluşmaması, en önemli tasarım limitidir. Ancak yine de bu yapılarda, gerek temel ve gerekse temel-kule bağlantılarını içeren farklı nedenlerden dolayı problemler oluşmaktadır. Bu problemlerin ve bunların türbin yapısı üzerindeki etkilerinin tespiti, yapının mevcut durumu ve kalan ömrü hakkında da kritik bilgiler sağlamaktadır.

Senso Mühendislik, bir RES parkındaki türbinlerin bazılarında gerçekleşen kalıcı eğimin ve bunun yapısal etkilerinin tespiti için, 9 yıldır çalışmakta olan türbinlerde ölçümler gerçekleştirmiştir. Sahada yapılan ölçümlerde temel-kule birleşimleri, kule yapısal davranışı ve yapının bir bütün olarak çalışıp çalışmadığı gibi çeşitli konular, sensörler vasıtası ile yerinde tespit edilmiştir.

Sahada yapılan ölçümler faydalı olmakla birlikte, bunu doğru bilgisayar modellerine aktarmak ve aynı zamanda da yapının yaşını ve yorulma etkilerini de hesaba katabilecek bir yaklaşım gereklidir. Senso Mühendislik tarafından geliştirilen Senso TowerFix® yöntemi ve yazılımı, saha ölçümleri ve bilgisayar modellerini, yapının geçirmiş olduğu titreşimler ve yorulma performansı ile birleştirerek kapsamlı bir mühendislik değerlendirmesi yapmayı kolaylaştırmaktadır. Bu projede TowerFix® yardımı ile yapının durumunun tespitinin yanı sıra, yapıda güçlendirme de önerilmiş ve yerinde uygulanmıştır. Bu sayede türbinin tam kapasite çalışması ve ilk tasarımda belirlenen rüzgar hızlarında da kullanılabilmesinin önü açılmıştır. Senso TowerFix® ile türbinin kapasitesi ve dolayısı ile üretimi arttırıldığından, işverene güvenliğin yanında finansal olarak da fayda sağlanmıştır.

Müşteri : Akenerji Elektrik Üretim
Proje Tarihi : 2018
Lokasyon : Türkiye